Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

VW Golf Mk1 1056HP vs Yamaha R1 182HP street race Full Version CMIYC#1VW Golf MK1 4Motion 1056HP & 1001Nm street car 2.0L 16V Turbo ABF engine. GTX4202R turbocharger. CNC-cylinder head from NG-Motorsports. KMS ECU …

The post VW Golf Mk1 1056HP vs Yamaha R1 182HP street race Full Version CMIYC#1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét