Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

Golf Ball 70,000fps 150mphSlow motion of a golf ball hitting a steel plate at 150mph shot at 70000fps. Reminds me of a Peter Randall-Page sculpture at the end.

The post Golf Ball 70,000fps 150mph

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét