Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

VW Golf GTI W12-650What happens when you put a 6.0 litre W12 twin-turbo engine from a Bentley Continental? Autocars’ Mike Duff finds out.

The post VW Golf GTI W12-650

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét